mobirise.com

Główny wpływ na to co robię ma Obecność 

wynikająca z poznawania nauk buddyjskich. 

Wszystko koncentruje sie wokół pytania: kim jestem?

Jeśli ma się świadomość pustki to w pewnym momencie słowo jest zbędne. 

Dźwięk jako abstrakt też jest pustką, ale jakoś musimy do siebie docierać.

What I do is mainly influenced by The Presence resulting from Buddhist teachings. Everything focuses on a question: who am I?

If you are conscious of emptiness then words are superfluous.

A sound as an abstract is emptiness, too.

But we must communicate somehow.

Podziękowania za zdjęcia dla (Many thanks for foto to):

Dariusz Świerczek

Jarosław Talacha

Joasia Jarząbek

Krzysiek Miller

Marcin Świtalski

Marek Chołoniewski

Mariusz Domaszewicz

Michał KRAQ Krakowski

Michał Strokowski

Przemek

Robert Laska

i inni