Mobirise

Aktualne propozycje (Current Propositions):


Kinior Reggae Sound

Koncerty Kinior Reggae Sound są pełne energii, wirtuozerii legend polskiej muzyki, wzajemnej inspiracji i brawurowych wykonań ponadczasowych przebojów. 

(Kinior Reggae Sound concerts are full of energy, virtuosity of Polish music legends, mutual inspiration and daring performances of timeless hits.)

więcej (more) 


Kinior Sky orchestra


Flapart – live act

Vocal Sylvia Nadgrodkiewicz


Kinior, Balon i pan Zbyszek

więcej (more) 


Simple Free

propozycja free jazzowa (free jazz offer)
Kinior & Makaruk

Włodzimierz Kiniorski

saksofony, flet basowy, wokal, perkusjonalia (saxophones, bass flute, vocals, drums)

Dariusz Makaruk (www)

live electronics 


Koncert jazzowy improwizowany na żywo, w duecie z Włodzimierzem Kiniorskim, multiinstruminalistą, kompozytorem, saksofonistą i legendą polskiego jazzu i sceny reggae. Duet występował w Chinach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Francji, Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii i innych krajach. Gwiazdami gościnnymi duetu są znani wykonawcy: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Grażyna Auguścik, Krzysztof Trebunia, Milosz Luczyński, Marek Chołoniewski, Krzysztof Knittel, Mariusz Wilczyński i inni.

Repertuar zespołu to eksperymentalny, improwizowany jazz elektroniczny. Nowoczesny beat Makaruka i ilustracyjna improwizacja akustyczna Kiniora sprawiają, że jest to niezapomniana i zawsze niespodziewana podróż muzyczna.


Live improvised jazz concert, played in a duo with Włodzimierz Kiniorski, a multiinstrumantalist, composer, saxophonist and a legend of polish jazz and reggae scene. The duo performed in China, UK, Sweden, Germany, France, Poland, Ukraine, Slovakia, Romania and other countries. The guest stars of the duo feature renown performers: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Grażyna Auguścik, Krzysztof Trebunia, Milosh Luczyński, Marek Chołoniewski, Krzysztof Knittel, Mariusz Wilczyński and others.

The repertoire of the band is an experimental improvised electronic jazz. Modern beat of Makaruk and illustrative acoustic improvisation of Kinior, make it and unforgetable and always unexpected musical journey.

więcej (more)